תיקון עוון הפלה

בשנים האחרונות, ביצוע הפלה הפך לעניין נפוץ בחברה הישראלית רח"ל. הקלות שבה נשים מבצעות את הצעד הזה מקוממת מאוד, והעולם בחוץ משדר לנשים מסר אחיד: נכנסת להריון לא רצוי? זכותך לעשות הפלה! יש לך כביכול זכות על גופך. למרות שהדברים קשים לקריאה, חשוב להדגיש שהפלה היא רצח לכל דבר.

אומר הזוהר הקדוש על הפסוק שופך דם האדם באדם דמו ישפך“.
שכאשר אישה מבצעת הפלה, היא מבצעת למעשה רצח גמור לכל דבר! והתיקון להפלה הוא למעשה תיקון לרצח.
דבר ראשון שחשוב לדעת בנוגע להפלה, כפי שנכתב במסכת סנהדרין, שאדם שרצח,
נחשב לו למעשה כאילו הרג שישה מיליארד איש.
מדוע? ניתן ללמוד זאת מהאדם הראשון שנברא יחידי בעולם, לומר שגם מאותו אדם שרצח או מאותה אישה שהפילה את עוברה, יכלו לצאת מיליארדי צאצאים!

חומרת העוון

אישה שעשתה הפלה ביודעין או גבר שתמך בהפלה של אשתו, ידעו שהעוון שלהם חמור מאוד בשמיים, וכל המזל שלהם עלול להסגר במוקדם או במאוחר. הם עלולים לסבול מצרות וייסורים רח”ל, ועד שלא יתנקו מהחטא הנורא, לא תוכל להיות להם כפרה.
כתוב במקורות הקדושים, שבעוון ההפלה נשמעת צרחה מסוף העולם ועד סופו.
אישה או אדם שהיה להם חלק בהפלה, עלולים להפטר מן העולם ללא חלק לעולם הבא, ונשמתם לא נחה ולא שוקטת עד שתצליח לכפר על העוון.
חשוב גם לציין, שיש לא מעט נשים שבוחרות לעשות הפלה, ולאחר מכן אינן יכולות להביא ילדים לעולם שלא נדע.
רוב רובן של הנשים שבחרו במעשה, מצטערות עליו צער גדול מאוד, וזו עילה לחרדות, חלומות רעים, פחדים, מחסומים וסגירת המזל בחיים.
על כן חשוב להדגיש- חיי אדם אינם הפקר! גם אם אין זה מתאים לגדל ילד כרגע, זה לא אומר שקיבלתם רשות לרצוח.
השם יתברך קבע שזה הזמן המתאים ביותר להביא נשמה חדשה לעולם, ובע”ה צריך לקבל את הנולד בברכה.

כיצד מתבצע התיקון?

על פי הבן איש חי והזוהר הקדוש, תיקון עוון הפלה הוא תיקון חשוב מאוד, המסייע לפתיחת שערי שמיים, למזל טוב, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, לשלום בית, למניעת אסונות ומחלות ועוד.

סדר התיקון הוא כך:

צום וקול- עשרה אברכים יושבים בתענית לילה ויום, כמו יוהכ”פ, וקוראים את כל הזוהר הקדוש וכל ספר התהילים, תורה נביאים כתובים, שישה סדרי משנה, הקפות ושבעה כורתי ברית.

ממון (סדר פדיון הצדקה) – כל אברך מקבל 600 ₪, ל-10 אברכים זה יוצא 6000 ₪.
הפדיון יקר לעין ערוך- הצדקה הזו הולכת לאברכים, וזכות התורה והצדקה עומדת כסנגור המגן על האישה.

דרך נוספת שאנו ממליצים עליה על מנת להגיע לכפרה שלמה, היא ההשתדלות להציל נשים אחרות שרוצות להיכשל באותה עבירה. אם ההשתדלות כרוכה במאמץ רב כמו הסברה או עזרה כלכלית, זה אפילו משובח יותר. יש בכך להשלים את הכפרה לכפרה גמורה בע”ה.

אשרי האישה שזוכה לעשות את התיקון הזה, ולהניח את הנשמה שהיא הפילה ורצחה בגן עדן.

לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר

לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר