מבירא עמיקתא לאיגרא רמה

מבירא עמיקתא לאיגרא רמה

"אני מודה

ומהלל לבוראי שגאל אותי ברוב רחמיו מבור תחתיות. המסר שלי לכל אלו שרוצים להתקרב לבורא עולם: “העולם הזה הוא כמו חוף הים, בונים על החוף בניינים, גשרים, כולם בונים, רוצים להתקדם, להשיג ולכבוש. אבל אל תשכחו – גל אחד שמגיע מוחק את הכל. לכן צריך לתפוס ככל יכולתך, להתקרב ולהתחזק, לעשות הכל כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא”

“אני מודה
ומהלל לבוראי שגאל אותי ברוב רחמיו מבור תחתיות. המסר שלי לכל אלו שרוצים להתקרב לבורא עולם: “העולם הזה הוא כמו חוף הים, בונים על החוף בניינים, גשרים, כולם בונים, רוצים להתקדם, להשיג ולכבוש. אבל אל תשכחו – גל אחד שמגיע מוחק את הכל. לכן צריך לתפוס ככל יכולתך, להתקרב ולהתחזק, לעשות הכל כדי שיתגדל ויתקדש שמו של
הקדוש ברוך הוא”

בואו לקבל חיזוק
באמונה וביטחון

מאגר סרטונים

טעימה קטנה
ממעשי החסד של הרב

כמבין לליבם של בעלי התשובה,
הרב ידוע בפעילותו הברוכה לזיכוי הרבים,
קירוב רחוקים והפצת המסורת היהודית בציבור הרחב.

כמבין לליבם של בעלי התשובה,
הרב ידוע בפעילותו הברוכה לזיכוי הרבים,
קירוב רחוקים והפצת המסורת היהודית בציבור הרחב.

בריתות

בריתות

חופות

חופות

הדרכת טהרת המשפחה

הדרכת טהרת המשפחה

ייעוץ זוג ושלום בית

ייעוץ זוגי ושלום בית

הסיפור האישי של

הרב מנחם אדרי

הסיפור האישי שלי כבר צבר הדים במקומות רבים בארץ ובעולם, ועורר אנשים רבים לשוב בתשובה שלמה, לבוא ולחסות תחת כנפי השכינה כדי לשאוב חיים נצחיים.
אני התחלתי ממקום נמוך ביותר, משכונה לא פשוטה שרבים שיצאו ממנה הפכו לעבריינים, וכיום ברוך השם אני פועל בראש ישיבת ערב לצעירים, בנים של בעלי תשובה וצעירים שהתקרבו בעצמם. ישיבת ‘בן איש חי’ הממוקמת באזור ירושלים, אך פועלת באופן גלובלי בכל רחבי הארץ באמצעות שיעורי Live ומשיבה רבים מאחינו התועים לצור מחצבתם.
ואם אני הצלחתי, גם אתם יכולים בסיעתא דשמיא

תרומות ומעשרות

זו ההזדמנות שלכם לקחת חלק בעשיה וזכויות הנצח של הרב להגדיל תורה ולהאדירה, ולקרב ליבם של ישראל לאביהם שבשמיים.
בתרומה קטנה תזכו להיות חוליה בשרשרת הארוכה של דורות הצועדים נאמנה בדרך תורה ויראת שמים. 

תיקונים

הגמ’ והזוהר הקדוש אומרים בבירור והרמב”ם מביא להלכה: “על כריתויות ומיתות בי”ד אין תשובה ויוהכ”פ מכפר אלא עד שיבואו עליו ייסורים”.
על עוונות חמורים כמו עוון נידה, אשת איש, הפלה ועוונות נוספים אין תשובה ויוה”כ מכפרים.
לכן בא הבן איש חי הקדוש על פי רבינו האר”י ז”ל ותיקן “תרופה למכה” סדר התיקונים שמסייע להנצל מכל הרעות של העולם הזה והעולם הבא.
וידועים דברי האר”י בעץ חיים ש:

“מי שלא עושה את התיקונים הללו ונפטר מן העולם, וודאי שנשמתו יורדת בכף הקלע וחוזר בגלגול”.

לכן חובה על כל אדם מישראל לעשות את סדר התיקונים הללו וכך לפתוח את המזל ולהצליח בחיים.

התיקונים כוללים בין היתר צום, לבישת שק, קריאת תהילים, משניות וזוהר והדלקת נרות.
לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר.

טופס יצירת קשר

טופס יצירת קשר