תיקון לרפואה

מי מאיתנו לא היה רוצה שבתי החולים יתרוקנו? שלרופאים כבר לא תהיה עבודה (מהסיבות הטובות כמובן)? שאף אחד מאיתנו לא ידע חולי, צער ומכאוב? וודאי וודאי שכולנו חפצים בכך.

הזוהר הקדוש אומר “אין מיתה בלא חטא ואין ייסורים בלא עוון”.
העבירות שהאנשים חוטאים בימי חייהם, הן שמביאות אותם למצבים קשים מאוד, ובעוונותינו הרבים אנחנו רואים את בתי החולים מתמלאים מיום ליום, וצרות קשות ואסונות פוקדים כמעט כל בית אב בישראל.

הנביא יחזקאל אומר: “לא אחפוץ במות הרשע, כי אם בשובו מדרכו הרעה, וחיה”.

השם יתברך הטוב והמטיב לא חפץ במיתה ובחולי, אלא כל חפצו שנעשה תשובה ונשוב מדרכנו הרעה.
כפי שנכתב בספר דברים: “אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא אין מידי מציל. אני ה’ רופא כל בשר ומפליא לעשות…”
מי שברא את כל הגלקסיה כולה, את הקרקע, השמיים, הצמחים ואת כל החיים בצורה נפלאה כל כך, וודאי חפץ להטיב איתנו ולא להמית אותנו בחטאינו.
כנגד כל חטא ופשע, המציא לנו הקב”ה ברחמיו גם את התיקון שיביא לרפואה שלמה ולמחילה.

אילו עבירות עלינו לתקן בימינו אנו?

בעוונותינו הרבים, ישנן עבירות קשות שרבים נכשלים בהם.
אישה שלא הולכת בצניעות, אדם שמחלל שבת, אדם שעבר על נידה, אדם שבא על גויה, הפלה, אדם שנכשל עם אשת איש ועוד שלל עבירות קשות, כל אלו מצטברות ומעוררות את מידת הדין רח”ל.

מהו הכלי העוצמתי שמסוגל להביא רפואה לעולם?

מצינו בספר לשון חכמים את העצה החזקה ביותר שיכולה להביא רפואה ומזור לאדם החולה.
נכון להיום, אין סגולה חזקה יותר, שיכולה לשבר את כל המחיצות ולהמיס את כל הדינים, מהתיקון הזה:

אומר הזוהר הקדוש: מקום שמתכנסים בו עשרה אנשים היושבים בתענית לילה ויום כמו יום הכיפורים, ולומדים תורה לשמה, האומרים את כל ההידרא רבה וההידרא זוטא, את ספר התהילים, התנ”ך, תרי”ג המצוות ושישה סדרי משנה, יש בכוחם לכפר על האדם ולזכך את נשמתו.

כיוון שהחולה לא יכול לשבת בתענית וללמוד את כל התורה כולה, אנו מעמידים לרשותכם אברכים מכולל מנחם ציון- עשרה אברכים שתורתם אומנותם שיושבים בתענית ולומדים עבור אלו שזקוקים לרפואה ומבצעים את סדר התיקון האדיר שאין כדוגמתו.

מפתיע לגלות כמה ישועות רואים לאחר התיקון- גם אנשים שהיו חולים מאוד, כאלו שמבחינה רפואית לא ניתן להם סיכוי ותקנה, חוו תחיית המתים של ממש!
באמצעות התיקון אנו זוכים להביא תורה לעולם, ותמורת 600 ₪ שמשלמים לאברך מקבלים ברכות רבות ששוות מיליונים!

באמצעות תיקון זה, כל חולה מרוויח שלוש מצוות גדולות וחשובות: גם צדקה, גם תורה וגם תענית.

אם יש בביתכם חולה או שחלילה חלילה אתם עצמכם זקוקים לרפואה, זכות התיקון יחד עם זכות לימוד התורה והתפילה יעוררו בוודאי רחמי שמיים עליכם ועל בני משפחתכם.

לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר

לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר