תיקון לזרע של קיימא

התיקון מיועד לנשים המתקשות להרות. גם גבר יכול לבצע את התיקון עבור אשתו. רבים מעם ישראל מרימים את קולם לשמיים בתקווה לזכות לזרע של קיימא, זרע ישראל טהור וקדוש שיאיר את העולם כולו בתורה ובמעשים טובים. הם שואלים ברופאים, מתייעצים עם טובי המומחים והעסקנים אך שום דבר לא זז. בינתיים, השנים עוברות והלב דומע. החסר ממלא את כל הפינות, וקשה מאוד להמשיך הלאה.

אם גם אתם נעים בין תקווה לייאוש, וכמהים לבן או בת שיאירו את עולמכם, הגעתם למקום המתאים.
בואו לגלות את הסוד, שמאות נשים ואנשים זכו להיוושע בזכותו בזרע של קיימא.
בעזרת מספר מצוות חשובות ותיקון קדוש המסוגל לישועות מבעל הבן איש חי, תזכו גם אתם לעשות את ההשתדלות הנדרשת.

כיצד ניתן לזכות לזרע של קיימא?

גם אלו שנתקלים בקשיים לאורך שנים רבות, ולא מצליחים להביא ילדים, רואים כמה ניסים יש בתיקונים הללו. אפילו אחר שנים רבות, הם זוכים להקים דור המשך, ולהנחיל תורה ומצוות לדורות הבאים.

וזה סדר התיקון המומלץ:

שמירת שבת והלכתה– כחלק מהתיקון יש להקפיד על שמירת שבת כראוי, האישה ובעלה.

מצוות טהרת המשפחה– ריחוק פיזי בין בני הזוג בזמן שהאישה נידה, דיני הרחקות נוספים וטבילה במקווה בתום שבעה נקיים.

תיקון המתבצע בכותל המערבי בנוכחות עשרה אברכים– בכוח התיקון לפתוח את כל השערים בסיעתא דישמיא.
התיקון מתבצע על ידי אברכים יראי שמיים, שתורתם אומנותם בכותל המערבי הפועלים ישועות באופן מיידי לזיווגים הגונים, לבעיות בריאות, לפרנסה ועוד.
אנו בטוחים בתיקון הזה עד כדי כך, שאנו יכולים כמעט להבטיח בלי נדר שאדם שיעשה את התיקון, יזכה להוושע בכל ענייניו.
(אלו אינן הבטחות בעלמא, ניתן לראות את הניסים בעיני בשר).

קניית שופר- הבעל קונה שופר מהודר וטוב מכספו האישי ומעניק את השופר במתנה לאישה.
לאחר מכן, האישה צריכה להשאיל את השופר לבעל תוקע שיתקע איתו בראש השנה. זכות המצווה הגדולה הזו תעמוד לשני בני הזוג להפקד במהרה.

מצוות שילוח הקן– אדם המוצא קן של ציפור, ובקן אפרוחים או ביצים, ואימם רובצת עליהם, אסור לו ליטול את האם מעל גוזליה או ביציה, וכן אסור לו ליטול את הציפור עם אפרוחיה או ביציה.
ואם עבר ונטל את האם – אף שעבר על איסור תורה, עדיין הוא יכול לתקן את מעשהו על ידי שישלח את הציפור לחופשי.
הבעל צריך להגיע בעצמו לרב אדרי שיחי’ לביצוע המצווה, ואם אינו יכול להגיע בעצמו ימנה שליח שיגיע במקומו, ואם גם זה קשה מדי- הרב אדרי שיחי’ בכבודו ובעצמו יהיה שליח המצווה.

גם אם טרם זכיתם להפקד, בעזרת ה’ מתוך פעילותכם הטובה והמבורכת תזכו בצאצאים. גם אנשים שלא זכו להפקד 10 ו-15 שנים נפקדו בילדים ב”ה בזכות המצוות והתיקון הקדוש והאדיר.

לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר

לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר