תיקון לזיווג

תיקון לזיווג הוא למעשה תיקון לשורש נשמת האדם. בכוח התיקון לסייע גם לאדם שעבר עבירות רבות בחייו שבכוחן לעכב את זיווגו, למצוא את הזיווג הנכון והראוי לבניית בית נאמן בישראל ולחיים מאושרים.

לכל אדם הקב”ה ממציא את הזיווג המיועד לו עוד טרם לידתו, כפי שאמרו חז”ל במסכת סוטה (דף ב עמוד א)
“ארבעים יום קודם יצירת הולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני”.
רבים שואלים- אז מדוע לעיתים הזיווג מתעכב? מדוע מצינו בהרבה מאוד מקרים שעוברות שנים רבות עד שהאיש או האישה נישאים?
קיימות סיבות רבות לעיכוב הזיווג, וחכמינו לימדו אותנו כי הסיבה העיקרית קשורה למעשיו של האדם.
הזיווג נקבע על פי שורש נשמתו של האדם, אך לעיתים כשאדם פוגם בשורש הנשמה, הזיווג מתעכב ובמצב שכזה יש מניעה למפגש בין בני הזוג.

באיזו דרך ניתן לקרב את הזיווג?

ידוע על פי הזוהר הקדוש שאדם שמתעכב לו הזיווג, יתכן שזה מפני שיש בידו, עוון נידה, עוון הפלה, עוון גויה, עוון אשת איש, עוון חילול שבת או שאר עוונות חמורים.
הזוהר הקדוש אומר שאדם שנפל ונכשל בכל מיני עבירות, מתעכב לו הזיווג, ויחד עם זאת עשויה להתעכב גם הצלחתו בעולם הזה ובעולם הבא.
אז מה ניתן לעשות? יש לבצע תיקון לזיווג על פי תורת הקבלה, וכך לעורר על האדם רחמים וזכויות. התיקון פועל עד לשורש נשמתו של האדם

סדר התיקון

בדומה לתיקונים אחרים, גם סדר התיקון לזיווג מבוסס על שלושה מרכיבים עיקריים:
צום, קול וממון.

צום- עשרה אברכים יראי שמיים שתורתם אומנותם מתענים תענית לילה ויום כמו יום הכיפורים.

קול- סדר הלימוד הוא מקיף ורחב מאוד. כל אדם ילמד ויתפלל לפי מה שידו מגעת. אדם שקשה עליו הלימוד, יכול לבקש מאברך שיבצע את כל סדר הלימוד עבורו.
עשרה האברכים יכולים להיות שליחי המצווה שלכם מטעם מוסדות מנחם ציון,
ויוכלו ללמוד את כל הזוהר הקדוש, אומרים את כל ספר התהילים, תורה נביאים כתובים, שישה סדרי משנה תרי”ג מצוות עבורכם.

ממון- כל אברך מקבל 600 ₪, ובכוחה של הצדקה, יחד עם התשובה וסדר הלימוד לעורר רחמי שמיים ולהביא את האדם בעזרת השם יתברך לראות ישועות נפלאות במציאת זיווגו.

לכן, גם אם חלילה נכשלתם בכל מיני עבירות, על ידי התיקון האדיר זוכים בע”ה לכל מילי דמיטב ולמציאת הזיווג הנכון והמתוקן עבורכם מששת ימי בראשית.

לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר

לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר