תיקון נפטרים

תיקון נפטרים בא כדי להרבות בתחנונים ותפילה לפני בורא עולם, על מנת להציל את המנוח ולסייע לו להגיע למנוחת עולמים. עלינו לזכור כי כל חטא בו האדם חטא, מייצר פגם בעולמות העליונים, ועל החוטא לתקן את אותו הפגם. כולנו יודעים שכאשר האדם עדיין חי הוא יכול לתקן את הפגם על ידי תשובה ומעשים טובים, מה שאין כן כשהוא נפטר לבית עולמו, עניין המירוק של חטאיו הרבה יותר מורכב.

והאמת היא שאין לנו מספיק הבנה בעניין, אך מכל מקום ניתן ללמוד מהזוהר הקדוש את המעשה שהיה עם רבי עקיבא, שלימד את הבן של הרשע ללמוד תורה ולומר קדיש, ולימוד זה הועיל להוציא את אביו שהיה רשע גמור מן הגיהנום ולהושיבו עם הצדיקים בגן עדן!

מעלת תיקון הנפטרים

עשיית תיקון לנפטר, גורמת לנחת רוח גדולה עבורו, להצילו ולהושיעו מכף הקלע ומגלגולים שונים: גלגולי הדומם, צומל, חי, מדבר והוא אף יכול לסייע להצילו מדינה של גהינום.
על פי הנכתב בדברי חכמינו ז”ל, אין נחת רוח בעולם שמשתווה לנחת הרוח שיכול הבן לגרום להוריו יותר מתיקון הנפטרים.
וע”י זה התיקון החשוב מספר “לשון חכמים” יהיה תיקון עצום לרוחם ונשמתם של הנפטרים ולהביאם אל מנוחתם כבוד.

כמו כן, חשוב להבין: אף אם קרובי הנפטר מבצעים פעולות שונות לעילוי נשמתו של הנפטר כגון נתינת צדקה, ברכות ועוד, אינם מועילים לנפטר כמו תיקון הנפטרים.

כיצד מתבצע התיקון בפועל?

תיקון הנפטרים מבוצע באור יום ונערך בנוכחותו של כבוד הרב מנחם אדרי שיחי’, ובנוכחות עשרה אברכים שצמים 24 שעות
ולומדים את כל הזוהר הקדוש: אידרא רבא ואידרא זוטא, תורה נביאים כתובים, שישה סדרי משנה, ספר תהילים, תרי”ג מצוות וגם סדר הקפות של שופרות עם י”ג מידות של רחמים.
כל אברך מקבל 600 ₪ עבור התיקון, כשעבור עשרה אברכים, עלות התיקון היא 6000 ₪ בסה”כ.

חשוב לציין שהכסף הוא כולו קודש לטובתם ואומנותם של האברכים.

התיקון מועיל להציל את הנפטר מכל יסורים וצער בעולם הבא, ולהשלים כל חסרונו, וע”י קיום התיקון ידע שהוא מסייע שמנוחתו תהיה כבוד השקט ובטח.

ולכל מי שעושה את התיקון הזה לעילוי נשמתם של הוריו או קרוביו, זוכה בזה לכמה וכמה מצוות גדולות מן התורה: ואהבת לרעך כמוך, כיבוד הורים וחסד של אמת.

כל המעוניין לבצע את התיקון לעילוי נשמת קרובו או להבדיל לרפואת הגוף, הסרת קללה וביטול עין הרע וגזירות קשות
או לברכה והצלחה- יפנה אלינו בהקדם.

לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר

לשם התאמת התיקון לאדם, יש לתאם שיחה טלפונית או לפנות באמצעות טופס צור קשר